Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krijg je de melding zoals hiernaast bij het verwijderen van een e-mail in Outlook? Je zal dan het pad van de hoofdmap moeten instellen.

Ga in het menu naar Bestand en klik op Account Instellingen. In het uitklap veld kies je opnieuw voor Account instellingen. 

Selecteer het aangemaakt e-mailadres en kies voor Wijzigen
In het volgende scherm vul je bij Pad van hoofdmap INBOX in. 

Klik op Volgende en klik vervolgens op Gereed.


  • No labels