Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als je merkt dat jouw verzonden e-mails bij sommige geadresseerden niet aankomen, controleer dan of het juiste SPF record, DKIM records en eventueel een DMARC record staan ingesteld bij de domeinnaam waar jij jouw e-mailadres(sen) aan hebt gekoppeld. Als je mails verzendt via onze uitgaande mailserver, dan moet je zorgen dat de volgende DNS records aanwezig zijn bij jouw domeinnaam:

SPF

SPF (Sender Policy Framework) is een protocol dat tot doel heeft spam te verminderen. Door vast te stellen of de verzender van een e-mailbericht gerechtigd is te verzenden, wordt spam en e-mail spoofing verminderd.

  • Als je met het e-mailadres alleen mails verstuurt via onze mailserver dan is het juiste SPF record als volgt: "v=spf1 +mx +a include:spf.dmrmail.nl -all"
  • Als je voor dezelfde domeinnaam als waar je e-mails mee verstuurt ook je website via ons hebt gehost, dan kan het zijn dat er via jouw website ook mails worden verstuurd. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een contactformulier op je website hebt staan. Het juiste SPF record is dan als volgt: "v=spf1 +mx +a include:spf.dmrmail.nl include:awsspf.prezent.nl -all"
  • Als je je website via een andere hostingprovider hebt gehost en je mailt via ons, dan zal je aan de andere hosting provider moeten vragen wat er aan het SPF record moet worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat e-mails die worden verzonden via jouw website aankomen. 
  • Als er ook e-mails worden verzonden door bijv. een boekhoudprogramma, dan kan het zijn dat er voor dit programma ook een include moet worden opgenomen in het SPF record. Dit zal je dan moeten navragen bij de makers van het programma.

DKIM

Bij DKIM (Domain Keys Identified Mail) wordt de mail door de verzendende mailserver ondertekend (in de headers). De ontvangende mailserver kan deze ondertekening controleren op basis van een DNS record.

Als je naast het SPF record ook DKIM wil gebruiken, dan dien je de volgende 2 DKIM records aan te maken:

prezent-a._domainkey CNAME _dkim-a.prezent.nl.
prezent-b._domainkey CNAME _dkim-b.prezent.nl.

DMARC

Met DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) kan elke ontvangende e-mailserver inkomende e-mails verifiëren op basis van de instructies in het DMARC beleid. Een DMARC-beleid vertelt een ontvangende mailserver wat het moet doen met een e-mail als de SPF en/of DKIM authenticatiemethoden mislukken: afleveren, in quarantaine plaatsen of verwijderen. Het beleid kan daarnaast ook aangeven hoe een ontvangende server moet rapporteren over e-mails die binnenkomen en mislukken. 

DMARC is een uitbreiding op SPF en DKIM. Als je een DMARC TXT record wilt instellen dan zal je dit zelf moeten inregelen via de DNS instellingen van je domeinnaam. Op internet kan je tools vinden om een DMARC record te genereren.

  • No labels