Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wil je overstappen naar een IMAP mailaccount? controleren met Sjors

Als je je e-mails op meerdere locaties/apparaten wilt ontvangen en versturen dan is het raadzaam om het account als IMAP account in te stellen i.p.v. als POP account. Helaas kan je de instellingen van een bestaand POP account niet zomaar wijzigen naar de instellingen van een IMAP account. Je zal de volgende stappen moeten doen:

  • Maak allereerst een backup van al je e-mails. Maak een backup van je inbox, de verzonden items, andere mappen en eventueel ook van je adresboek. Als het goed is heb je bij een POP account, jouw mailberichten al lokaal op je PC staan, maar een backup is altijd fijn om op terug te kunnen vallen.
  • Pas het wachtwoord aan van je e-mailadres zodat het POP account wat je hebt ingesteld in een e-mailprogramma niet meer werkt. Daar laat je namelijk het oude wachtwoord staan.
  • Maak in hetzelfde e-mailprogramma een tweede account aan maar dan een IMAP account. De juiste instellingen voor een IMAP account vind je op deze pagina. Vul bij het IMAP account het nieuwe wachtwoord in.
  • Kopieer de inhoud van het POP account naar het IMAP account. Je kunt hiervoor ook de backup gebruiken en deze importeren.
  • Als alle mails in het IMAP account staan, log je ter controle in op de webmail. Controleer of alle berichten ook daar staan.
  • Als alles in orde is kan je het POP account verwijderen.


Er moet bij IMAP rekening gehouden worden met het aantal mails dat in de mailbox staat. De mailtjes staan namelijk allemaal op onze server en als de beschikbare ruimte vol is kunnen er geen e-mails meer ontvangen worden. Je zal dan regelmatig de berichten op de server moeten opschonen om er zo voor te zorgen dat de mailbox niet volloopt. Wij raden daarom ook aan om archiefmappen aan te maken in je e-mailprogramma om je mail op te schonen. Deze mappen moet je niet in de inbox plaatsen maar een niveau hoger.

Als het account als IMAP ingesteld is, kan een e-mailprogramma zo worden ingesteld dat het een kopie in de verzonden items zet. Dit is een instelling in het e-mailprogramma zelf. Je moet dan de map verzonden items koppelen aan INBOX/Sent van IMAP. Het is een map in IMAP die je een speciale functie geeft op twee plaatsen. Die synchroniseer je hetzelfde als je inbox.

Ten slotte is het ook belangrijk dat je in je email programma instelt dat een e-mailbericht permanent van de server verwijderd wordt als je een bericht verwijdert in je e-mailprogramma. Anders loopt dit niet synchroon op de verschillende apparaten.