Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Om de regelafstand op 1 regel te zetten dien je de mail niet in HMTL te sturen.
Log in op www.dmrmail.nl en klik rechtsboven op Instellingen - Berichten aanmaken - zet Bericht opstellen in HTML-opmaak op Nooit.