Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wat betekent SMTP?

SMTP staat voor Simple Mail Transfer Protocol. Onze SMTP service biedt je de mogelijkheid om overal e-mails te versturen via onze uitgaande mailserver i.p.v. die van je internet of mobiele provider. Dit is vooral handig bij gebruik van een laptop of smartphone op verschillende plaatsen met verschillende internetverbindingen. Je hoeft dan nooit meer de uitgaande mailserver aan te passen in het e-mail account. De SMTP service zit bij alle hosting- en e-mail pakketten bij de prijs inbegrepen.