Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tenzij u de optie Technische voorraad niet automatisch bijwerken bij activering van bestellingen heeft ingeschakeld, beschouwt LogiVert bestelde artikelen als zijnde ontvangen, wanneer de betreffende bestelling wordt geactiveerd door middel van het maken van een lijst van bestelling. Het moment waarop u een inkoopbestelling activeert is dan ook het moment waarop de technische voorraad wordt verhoogd met het aantal stuks geactiveerde artikelen.

  • No labels