Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afbeeldingsbestanden die in LogiVert worden geïmporteerd kunnen worden gebruikt als basis voor het invoeren van nieuwe artikelen. Daarbij worden de namen van de afbeeldingsbestanden gebruikt als artikelomschrijvingen of als artikelcode. U kunt de afbeeldingen ook koppelen aan reeds bestaande artikelen. Volg de onderstaande stappen om afbeeldingsbestanden te importeren.

  1. Zorg dat de afbeeldingen die u wilt importeren dusdanig in bestandsmappen zijn georganiseerd dat de afbeeldingen in een bepaalde map betrekking hebben op artikelen die behoren bij een specifieke (sub-)artikelgroep in LogiVert. Indien er voor de afbeeldingen die u wilt importeren nog geen passende (sub)artikelgroep aanwezig is maakt u deze eerst aan (zie Artikelgroepen creëren).
  2. Klik aan de bovenkant van het hoofdvenster op het tabblad Extra, selecteer in de groep Im- & export de optie Import en selecteer vervolgens de optie Beelden importeren. Het venster Afbeeldingen importeren wordt geopend.
  3. Klik op het pictogram naast het veld Bron en selecteer de map waarin de afbeeldingsbestanden die u wilt importeren zijn opgeslagen.
  4. Selecteer in het veld Doel de (sub)artikelgroep waarin de afbeeldingen moeten worden opgenomen.
  5. Geef de maximale afmeting in pixels van de afbeeldingen aan. Als u bijvoorbeeld 200 opgeeft, zal een afbeelding proportioneel geschaald worden binnen een kader van 200 bij 200 pixels. Als u niet wilt dat de afbeeldingen geschaald worden, kunt u de optie Maximale jpeg-afmetingen uitschakelen.
  6. Schakel de optie Koppelen aan artikelen in als u de afbeeldingen wilt koppelen aan artikelen die reeds in LogiVert zijn opgenomen en geef aan of de bestandsnamen van de afbeeldingen overeenkomen met de artikelcode of de omschrijving van deze artikelen.Als u bijvoorbeeld Artikelcode kiest, zullen de afbeeldingen gekoppeld worden aan de artikelen waarvan de artikelcodes overeenkomen met de namen van de afbeeldingbestanden (er wordt hierbij geen rekening gehouden met hoofdletters of kleine letters).
  7. Schakel de optie Maak nieuw artikel indien nog niet aanwezig in als u wilt dat er een nieuw artikel aangemaakt wordt voor afbeeldingbestanden die op basis van hun naam niet gekoppeld kunnen worden aan een artikel dat in LogiVert is opgenomen.
  8. Klik op de knop Importeren.Vergeet niet om in het venster Artikelen de overige artikelgegevens van eventueel nieuw aangemaakte artikelen aan te vullen.
  • No labels