Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Vanuit de vensters Werknemers, Leveranciers, Verkopen en Klanten kunt u e-mailberichten opstellen. Voor het opstellen van e-mailberichten maakt LogiVert gebruik van uw standaard e-mailprogramma. Deze berichten worden niet in de applicatie gearchiveerd. E-mailberichten aan klanten worden weliswaar verzonden via uw standaard e-mailprogramma, maar worden opgesteld in een speciaal venster. Vanuit dit speciale venster kunt u zowel het bericht als eventuele bijlagen in LogiVert archiveren.
Volg de onderstaande stappen om vanuit LogiVert een e-mailbericht op te stellen, te verzenden en, in het geval dat het bericht aan een klant verzonden wordt, te archiveren.
1.Open, afhankelijk van het type relatie waarvoor het e-mailbericht bestemd is, het venster Werknemers, Leveranciers of Klanten.
2.Selecteer de werknemer, leverancier of klant aan wie u het e-mailbericht wilt sturen. Indien het bericht voor meerdere klanten bestemd is, kunt u in de lijst meerdere klanten selecteren (houdt de Ctrl-knop ingedrukt terwijl u de betreffende klanten selecteert). Deze optie is alleen beschikbaar voor e-mailberichten aan klanten, niet voor berichten aan leveranciers of werknemers.
3.De manier waarop u een nieuw e-mailbericht opent is afhankelijk van het type relatie waarvoor het e-mailbericht bestemd is: Klik, als het bericht bestemd is voor een werknemer, op de knop E-mail opstellen naast het veld E-mail onderin het venster Werknemers.Klik, als het bericht bestemd is voor een leverancier of een klant, in het betreffende venster op de knop E-mail opstellen naast het veld E-mail op het tabblad Algemeen of op de knop E-mail opstellen in de werkbalk (in het venster Leveranciers) of selecteer in de groep Extra de optie E-mail opstellen (in het venster Klanten).
4.Indien het e-mailbericht bestemd is voor een werknemer of een leverancier, dan wordt er een nieuw e-mailbericht geopend in uw standaard e-mailprogramma. Stel het bericht op en verzend het op de manier die u in dit programma gewend bent. Zodra het bericht verzonden is keert u terug naar LogiVert. Indien het bericht bestemd is voor een klant, dan wordt het venster E-mailbericht versturen geopend. Zie paragraaf Verkoopdocumenten e-mailen voor informatie over het vanuit dit venster opstellen, versturen en archiveren van emailberichten en bijlagen.

  • No labels