Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het voorraadeffect van het maken van een factuur is situatieafhankelijk. Als er voor de transactie waarvoor de factuur wordt opgesteld reeds een afleveringsbon is gemaakt, dan worden de artikelen waarop de factuur betrekking heeft door LogiVert als reeds geleverd beschouwd en maken zij geen deel meer uit van de technische voorraad. In dat geval heeft het maken van de factuur dus geen effect meer op de voorraad.

Zoals bij Verkort verkooptraject wordt toegelicht, is het echter ook mogelijk om een factuur te maken voor een bestelling waarvoor geen afleveringsbon is gemaakt. In dat geval kunt u bij het maken van een factuur aangeven dat de artikelen waarop de factuur betrekking heeft door LogiVert als zijnde geleverd moeten worden beschouwd. U doet dit door bij het maken van de factuur op het tabblad Factuur van het venster Verkoop uitvoeren/Factuur het veld Niet geleverde goederen factureren aan te vinken. Wanneer deze optie is aangevinkt wordt op het moment dat u op één van de knoppen aan de onderkant van het venster Verkoop uitvoeren/Facturen klikt (met uitzondering van de knop Annuleren) tevens de technische voorraad verminderd met het aantal stuks van de artikelen die op de factuur zijn opgenomen.

Let op: er verschijnt een foutmelding indien er voor een bestelling reeds een afleveringsbon is gemaakt en vervolgens bij het maken van een factuur voor die bestelling het veld Niet geleverde goederen factureren in het venster Verkoop uitvoeren/Factuur wordt aangevinkt. De goederen die u wilt factureren worden immers op grond van de afleveringsbon reeds als zijnde geleverd beschouwd. Om in dit geval een factuur van de betreffende bestelling te kunnen maken dient u eerst het vinkje uit het veld Niet geleverde goederen factureren te verwijderen.
  • No labels