Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
De Feedprijzen maken het mogelijk dat klanten die via een Referrer-URL komen, zoals de Google Shopping Feed, voor een specifiek artikel een andere prijs te zien krijgen, dan klanten die de website regulier bezoeken.

Werkwijze:


 • Webwinkelier schakelt in Backoffice mogelijkheid tot “Feedprijzen” in
 • Webwinkelier geeft een lijst op van Referrers, (delen van) adressen waarvandaan een klant op de feedpagina terecht kan komen
 • Winkelier geeft bij artikelen waarvoor een afwijkende feedprijs gaat gelden, deze prijs op in de backoffice
 • Online: Indien een bezoeker via de Referrer (doorverwijzende website) URL binnenkomt (bijvoorbeeld: www.logivert.com//fruit/peer/a-8207-25?referrer=googleshopping), dan worden enkele controles gedaan op echtheid
 • Slagen de controles, dan wordt (indien ingesteld) de feedprijs aangehouden als artikelprijs, en het artikel-ID wordt opgeslagen in de sessie van de gebruiker, zodat die gedurende het hele bezoek die feedprijs zal zien, in plaats van de reguliere prijs.
 • Indien door staffelkortingen en dergelijke de klant een lagere prijs aangeboden zou krijgen, dan de feedprijs, dan wordt deze lagere prijs gehanteerd.

De stappen om te activeren en in te stellen:

(hierbij gaan we er van uit dat u feedprijzen toe wilt passen voor de Google-shopping feed)
 • Ga naar het venster Instellingen
 • Ga naar Webwinkel, “API, Apps & onderdelen”
 • Vink de optie Feedprijzen aan
 • Voeg aan het overzicht eronder 1 regel toe met de volgende waardes:
  - Parameter: google-shopping
  - URL: google.com*tbm=shop
 • Sluit het venster Instellingen af via Accepteren
 • Ga in het hoofdvenster naar Extra, Export, Vergelijkingsites
 • Ga naar tabblad Definities
 • Open de Google-shopping feed definitie(s)
 • Klik op de knop Instellen
 • Vul in het venster “Vergelijkingsites/Feeds definitie” in het veld “Feedprijs referrer-parameter”: google-shopping
 • Ga naar het venster Artikelen
 • Op het tabblad Promotie, Vergelijkingssites / Feeds
 • In het veld Feedprijs kan de feedprijs ingevuld worden
 • Deze waarde kan ook geimporteerd worden via het venster Artikelen importeren.

Let op:

De Google Shopping-referral URL is niet (volledig) consequent opgebouwd. Sommige verzoeken zullen komen vanaf google.com/products/, andere vanaf google.com zelf. Echter, alle referral-URLs hebben wel een gemeenschappelijke deler: de parameter “tbm=shop”
Om ervoor te zorgen dat er makkelijk gematcht wordt, wordt de referrer-lijst gezien als een lijst met “onderdelen van URLs”: de opgegeven tekst moet in zijn geheel voorkomen ergens in de URL.

Opbouw Referral-lijst:

Deze lijst bestaat uit drie kolommen, waarvan er twee online belangrijk zijn:
OmschrijvingFeed URL-parameter (Deel van) Referrer-URL

Een tekstuele, informatieve omschrijving, zodat winkelier in de backoffice de parameter kan herkennen.
Niet voor online gebruik.

De URL-parameterwaarde die aan de Artikel URL moet worden toegevoegd, om deze Referrer op te kunnen herkennen

Optioneel: (Het onderdeel van) de Referrer URL, die aanwezig moet zijn in de Referrer URL, wil deze Referrer gematcht kunnen worden.

Indien leeg wordt er geen controle op de referrer uitgevoerd.

Een referrer kan op meerdere delen gematcht worden. Scheid in dat geval referrers d.m.v. het jokerteken *

Voorbeeld:

Google Shoppinggoogle-shoppinggoogle.com*tbm=shop

Dit genereert Artikel-URLs als:
www.example.com?action=article&aid=10&referrer=google-shopping

Bezoekers worden alleen gematcht als:

 • Parameter “referrer” komt voor in de URL van de bezochte pagina
 • Deze parameter heeft de waarde “google-shopping”
 • De bezoeker is afkomstig van een pagina waar in de URL zowel “google.com” als “tbm=shop” voorkomen.

Referral-controle, hoezo dat?

Referral-controle wordt ingebouwd om de echtheid van het verzoek te controleren. Indien de referral-controle niet zou worden toegepast, dan wordt altijd de feedprijs getoond, als de referral-URL wordt bezocht, ook al kom je niet écht via de referral pagina.

Om misbruik door kopiëren en plakken te voorkomen, wordt een referral-controle ingebouwd.