Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vanuit de AVG/GDPR is het noodzakelijk om op uw pagina een heldere Privacy- en Cookieverklaring op te stellen; een die op elke pagina te benaderen is. Op deze pagina geeft u uitleg over wat u doet met de data van gebruikers, of u deze bijvoorbeeld deelt (anoniem of niet) met Google Analytics en hoe u omgaat met datalekken.

Binnen Logivert is deze pagina eenvoudig aan te maken via een Contentpagina. Genereer een nieuwe pagina specifiek voor dit doel, en toon deze minstens in de Voet van de pagina.

Schrijf jouw Privacy-beleid middels een Opgemaakte Tekst- of HTML-blok; hoe de tekst ingedeeld en opgemaakt wordt, is aan u. Voor voorbeelden kunt u terecht op https://ictrechtshop.nl/online-diensten/disclaimer-website

Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat gebruikers eenvoudig de Cookie-voorkeuren kunnen wijzigen. Heeft een gebruiker nog geen Cookie-voorkeuren opgegeven, dan krijgt deze automatisch de Cookiemelding te zien. Echter zal de gebruiker later ook de Cookie-voorkeuren moeten kunnen wijzigen. Dit kunt u realiseren, door aan uw Privacy- en Cookieverklaring het volgende HTML-blok toe te voegen:

<button type="button" id="toggleConsentDiv" class="btn btn-default">Wijzig toestemmingen</button>
<button type="button" id="withdrawConsent" class="btn btn-default">Toestemmingen intrekken</button>

De tekst tussen <button> en </button> kunt u vrij aanpassen; houd de ids van de knoppen gelijk, deze zorgen namelijk voor de juiste werking achter de knoppen.