Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Via Eigenschappen → Instellingen → Webwinkel zijn er extra instellingen mogelijk. 


Decimaalteken voor bedragen

Standaard is LogiVert ingesteld op de Internationale notatie voor decimalen met een punt als decimaalteken. Echter heeft u de mogelijkheid om dit om te zetten naar een decimaalnotatie met een komma.

Cookies-melding

Met het ingaan van de AVG wetgeving in mei 2018 bent u wettelijk verplicht een Cookies melding op uw website te plaatsen. Onder de Noodzakelijke Cookies vallen de cookies die nodig zijn voor het werken van de website. Deze is ten alle tijden aangevinkt om voor een functionerende website te zorgen.

Kruimelpad

Het is mogelijk om een kruimelpad op de website te tonen, zodat de navigatie voor de klant eenvoudiger is. De klant kan met het kruimelpad eenvoudig zien waar hij op de website is. Tevens is het mogelijk een vorige-knop aan het kruimelpad toe te voegen zodat er eenvoudig naar de vorige pagina's genavigeerd kan worden.

  • No labels