Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In de onderstaande procedure wordt toegelicht hoe u klantgegevens vanuit externe bronnen in LogiVert importeert. Voorwaarde hiervoor is dat het bestand waarin de te importeren klantgegevens zijn opgenomen, het formaat .csv of .txt heeft. Indien het bronbestand een ander formaat heeft, dient u het eerst naar dit formaat te exporteren of met deze extensies op te slaan (mits de toepassing waarin het bestand is gecreëerd dit toestaat).

  1. Klik aan de bovenkant van het hoofdvenster op het tabblad Extra, selecteer in de groep Im- & export de optie Import en selecteer vervolgens de optie Klanten importeren. Het venster Klanten importeren wordt geopend.
  2. Klik op het pictogram naast het veld Bron en zoek en selecteer het .csv- of .txt-bestand waarin de klantgegevens die u wilt importeren zijn opgeslagen. Klik op de knop Volgende.
  3. Geef aan met welk teken de kenmerken in het bronbestand van elkaar worden gescheiden en vanaf welke rij in het bronbestand de gegevens staan die u wilt importeren (dit is vaak rij 2, omdat rij 1 meestal een omschrijving van de data in de rest van de kolom bevat).
  4. Controleer in het deelvenster Voorbeeld of de gegevens uit het bronbestand op basis van het geselecteerde scheidingsteken juist worden weergegeven.
  5. Het deelvenster Wijze van importeren bestaat uit 5 tabbladen die samen alle klantkenmerken bevatten die in LogiVert kunnen worden geregistreerd. Klik op de pijltjes naast ieder (relevant) kenmerk om te aan te geven welke kolom in het deelvenster Voorbeeld de gegevens betreffende dat kenmerk bevat. Controleer goed of u op alle tabbladen alle (relevante) kenmerken heeft geïdentificeerd.
  6. Mogelijk bevat het bronbestand één of meerdere klantkenmerken die u als standaard criterium in LogiVert wilt opnemen. Dit kunt u aangeven in het deelvenster Criteria.Klik in dit deelvenster op de knop Nieuw () en klik vervolgens op het pijltje naast het veld Kolom om de kolom te selecteren die het nieuw op te nemen standaard criterium bevat. Controleer de naam van het criterium in het veld Criterium en pas deze eventueel aan. Klik op het pijltje in het veld Toekennen om de waarde te selecteren die een veld in de criteriumkolom moet hebben om het nieuwe criterium in LogiVert aan een klant toe te kennen.
  7. Mogelijk bevat het bronbestand één of meerdere klantkenmerken die u op het tabblad Bijzonderheden in het venster Klanten in LogiVert wilt opnemen. Dit kunt u aangeven in het deelvenster Velden toevoegen aan Bijzonderheden.Klik in dit deelvenster op de knop Nieuw () en klik vervolgens op het pijltje naast het veld Kolom om de kolom te selecteren die het nieuw op te nemen standaard veld bevat. Controleer de naam van het nieuwe veld in het veld Omschrijving en pas deze eventueel aan.
  8. Controleer of alle informatie in het venster goed is ingevuld en klik op Importeren om de nieuwe klanten in LogiVert op te nemen.


  • No labels