Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


U kunt ook leveranciersgegevens uit externe bronnen in LogiVert importeren. De procedure hiervoor is gelijk aan die van het importeren van klantgegevens. Aangezien er echter voor leveranciers in het programma minder gegevens worden vastgelegd dan voor klanten, bevat het deelvenster Wijze van importeren slechts 3 tabbladen met leverancierskenmerken (in tegenstelling tot de 5 tabbladen die beschikbaar zijn bij het importeren van klanten). Daarnaast ontbreekt bij het importeren van leveranciersgegevens het deelvenster Criteria, aangezien er aan leveranciers in LogiVert geen criteria worden toegekend.

  • No labels