Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De overzichten in de informatieve gedeeltes van het programma zijn verdeeld in kolommen. De indeling van deze kolommen kunt u aanpassen door kolommen toe te voegen, te verwijderen, te verplaatsen en/of te groeperen via het overzichtsindeling-menu. Dit menu bevat ook twee export opties: Exporteren naar Excel en Exporteren naar html.Open het venster met het overzicht waarvan u gegevens wilt exporteren, pas het overzicht aan zodat u het gewenste informatie en indeling heeft. Klik met de rechter muisknop op de titelbalk van het overzicht en kies Exporteren naar Excel of Exporteren naar html. Het resultaat wordt direct weer gegeven in het gekozen programma en kan opgeslagen worden onder de gewenste naam op de gewenste locatie.

  • No labels