Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het op het juiste moment inkopen van uw artikelen is niet alleen belangrijk om altijd in de vraag van uw klanten te kunnen voorzien, maar ook om te voorkomen dat uw voorraad groter is dan noodzakelijk, waardoor uw opslagkosten onnodig hoog zouden worden.
Om te weten op welk moment u artikelen moet bestellen is een duidelijk inzicht in uw voorraadsituatie onontbeerlijk. In LogiVert kunt u een overzicht van uw huidige voorraadsituatie weergeven door in het hoofdvenster op de tab Start te klikken en vervolgens in de groep Voorraad de optie Voorraadsituatie te selecteren. In dit overzicht wordt per artikel de volgende informatie weergegeven:

  • basisgegevens artikelen (artikelnummer, artikelomschrijving en de maat/eenheid);
  • het aantal stuks dat u zou moeten bestellen om uw voorraad weer op het door u zelf bepaalde basisniveau te krijgen;
  • de technische voorraad;
  • de inkoopwaarde van uw huidige technische voorraad;
  • de verkoopwaarde van uw huidige technische voorraad.

Indien gewenst kunt u de in dit overzicht weergegeven informatie aanpassen door gebruik te maken van de mogelijkheden op dat gebied zoals die bij paragraaf Wijzigen van de weergave van de overzichten worden beschreven.
Door de weergave te filteren met behulp van het veld Alleen besteladvies in het deelvenster Weergaveselectie aan de onderkant van het venster, worden alleen de artikelen getoond waarvan de voorraad ontoereikend is. Zoals in paragraaf 8.3 wordt beschreven kunt u vanuit het voorraadsituatieoverzicht snel en eenvoudig inkoopbestellingen maken om de voorraad van deze artikelen weer aan te vullen.

Agenda (LogiVert)
In LogiVert kunnen klantgegevens worden gekoppeld aan de communicatie die plaatsvindt tussen uw bedrijf en uw klanten en aan taken die binnen uw bedrijf ten behoeve van specifieke klanten worden uitgevoerd. Communicatie omvat zowel schriftelijk (zie hoofdstuk Correspondentie) als persoonlijk contact in de vorm van afspraken. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe met de agendafunctie van het programma afspraken en taken worden geregistreerd en hoe u deze, indien van toepassing, aan een bepaalde klant koppelt. Tevens wordt uitgelegd hoe u vastgelegde afspraken en taken bekijkt, aanpast en afhandelt. U kunt uw taken en afspraken ook exporteren en uw afspraken synchroniseren met Microsoft Outlook. Deze mogelijkheden worden toegelicht in hoofdstuk Gegevens importeren en exporteren.

  • No labels