Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Wanneer u de optie Technische voorraad niet automatisch bijwerken bij activering van bestellingen heeft ingeschakeld, beschouwt LogiVert bestelde artikelen pas als zijnde ontvangen op het moment dat u via de optie Ontvangst registreren aangeeft dat u de bestelde goederen daadwerkelijk heeft ontvangen. Dat is dan ook het moment waarop de technische voorraad wordt opgehoogd met het door u als ontvangen vastgelegde aantal stuks.

  • No labels