Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


In LogiVert kunt u documentsjablonen opstellen voor standaarddocumenten zoals bevestigingsbrieven of begeleidende brieven bij het verzenden van aangevraagde informatie. Volg de onderstaande stappen om een sjabloon voor een standaarddocument te maken.


1.Klik in het hoofdvenster op de tab Extra en selecteer vervolgens in de groep Correspondentie de optie Sjabloonbeheer.
2.Selecteer aan de linkerkant van het venster Sjabloonbeheer of het document dat gebaseerd zal zijn op het te maken sjabloon bestemd is voor klanten of voor leveranciers en klik vervolgens op de knop Nieuw. U kunt vanuit dit venster ook reeds bestaande sjablonen aanpassen door in het middelste deelvenster het betreffende sjabloon te selecteren en op de knop Bewerken te klikken.
3.Voer in het venster Nieuw sjabloon een naam in die duidelijk aangeeft welk soort document er op basis van het sjabloon wordt aangemaakt en klik op de knop Accepteren. Uw teksteditor wordt geopend samen met een venster met beschikbare sjabloonvelden. In de teksteditor zijn reeds de sjabloonvelden ingevuld die betrekking hebben op de adressering van het document.Indien op basis van het sjabloon een document wordt gemaakt dat bestemd is voor leveranciers, heeft u in het venster Sjabloon velden de keuze uit velden die betrekking hebben op uw bedrijf en de gebruikers van LogiVert (common) en velden die betrekking hebben op de leverancier (supplier). Bij sjablonen voor documenten voor klanten kunt u kiezen uit velden die betrekking hebben op uw bedrijf en de gebruikers van LogiVert (common), velden die betrekking hebben op de klant (customer) en velden die betrekking hebben op de hoofdcontactpersoon (customer contacts).


4.Stel het standaarddocument op en voeg waar nodig sjabloonvelden in. U doet dit door in het venster Sjabloon velden het gewenste veld te selecteren, vervolgens op de knop Kopiëren te klikken en het betreffende veld in het document te plakken.Wanneer u een bepaald veld selecteert in het venster Sjabloon velden, wordt aan de onderkant van het venster informatie over het betreffende veld weergegeven. Pas eventueel de opmaak van het sjabloondocument aan en sla het op.


5.Sluit het venster Sjabloon velden. U keert terug naar LogiVert.
6.Maak nog een sjabloon aan of klik op de knop Sluiten om het venster Sjabloonbeheer af te sluiten.

De verschillende invoegvelden zijn te vinden op: Overzicht invoegvelden

  • No labels