Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wanneer u zelf aanpassingen in de CSS van de template wenst uit te voeren is dat mogelijk door de onderstaande stappen uit te voeren.

LogiVert kan enkel garanties en support geven op standaard templates zonder CSS aanpassingen, dan wel door LogiVert geleverde maatwerk templates. Wanneer u zelf wijzigingen in de template aanbrengt zullen wij bij support verzoeken altijd als eerste vragen een LogiVert template te selecteren zonder aanpassingen. Wij adviseren u enkel aanpassingen te doen in de template wanneer u gedegen kennis van CSS heeft.

U dient de volgende stappen te doorlopen om zelf aanpassingen te kunnen doen:

  1. Maak een nieuw CSS-bestand aan in de Administratiemap, submap theme/child/assets (maak mappen aan indien ze nog niet bestaan)
  2. Noem dit CSS-bestand bijvoorbeeld: custom.css
  3. Pas dit bestand aan met de wijzigingen die de klant zelf wilt toepassen. Het kan zijn dat !important gebruikt moet worden om de stijlen juist toe te passen.
  4. Open het bestand theme.css in Administratiemap / theme/parent/assets
  5. Voeg bovenaan het bestand de volgende regel toe, direct na 

@charset "UTF-8"; en voor de eerste stijldefinitie (

.input-sm):

@import('custom.css');

Als in de toekomst een template-update vanuit LogiVert nodig is, dan blijven de wijzigingen behouden. Bij een update hoeven dan alleen stappen 4 en 5 doorlopen te worden (toevoegen van de regel in de theme.css)

  • No labels