Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Wanneer u in het venster Verkoop uitvoeren de optie Mailen & afdrukken, Mailen of CP selecteert wordt het venster E-mail versturen geopend. U gaat als volgt te werk om het verkoopdocument als bijlage bij deze e-mail te versturen.
1.Het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon van de klant waarvoor het verkoopdocument is opgesteld is reeds in het veld Aan opgenomen. Voer in de velden Aan, Cc en Bcc indien gewenst aanvullende e-mailadressen in.
2.Voer het onderwerp van het bericht in.
3.In het veld Bijlage is het verkoopdocument reeds ingevoegd. Klik, om eventuele extra bijlagen bij het bericht op te nemen, op het pijltje naast de knop Bestand invoegen en geef aan of u een document uit de bedrijfsbibliotheek (zie paragraaf Bedrijfsbibliotheek) of een bestand dat op een andere locatie is opgeslagen wilt bijvoegen. Zoek en selecteer het gewenste bestand en klik op de knop Accepteren (bestand uit bedrijfsbibliotheek) of de knop Openen (overige bestanden).
4.Geef aan of de e-mail zelf en/of de bijlage in LogiVert gearchiveerd moeten worden. Deze opties zijn standaard ingeschakeld. U wordt aangeraden om ze ingeschakeld te laten, om verzekerd te zijn van een compleet overzicht van alle contactmomenten tussen uw bedrijf en dat van uw klanten (zie ook paragraaf Klantgegevens: tabblad Contactmomenten).
5.Voer de begeleidende tekst in. U kunt hierbij gebruik maken van de knop Velden, waarmee u standaardvelden in de tekst kunt opnemen, zoals de naam van de klant en de hoofdcontactpersoon aan wie het verkoopdocument wordt toegezonden.
6.Klik op het pijltje naast de knop Handtekening om de handtekening van de ingelogde werknemer in te voegen.
7.Klik op het pictogram Opslaan om de adressering, het onderwerp en de inhoud van de e-mail als basis te kunnen gebruiken voor nieuwe e-mailberichten.
8.Klik op de knop Verzenden om het e-mailbericht en de bijgevoegde verkoopdocument te verzenden.

  • No labels