Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vereist: Small Business

Voorraden kunnen op artikel (en THT) niveau verplaatst worden. Het gaat hierbij om het verplaatsen van de ene locatie naar de andere.
Dit verplaatsen kan ook voor alle artikelen in één keer gedaan worden.

Rechten zetten

Standaard heeft geen enkele werknemer het recht om voorraden te verplaatsen, zelfs de administrator/beheerder niet.
Het recht dient eerst bij de betreffende werknemers gezet te worden. Dit kan via het venster Werknemers onder Inloggen / Rechten.

Bij de werknemers met het recht “Voorraden verplaatsen” worden onderstaande mogelijkheden geactiveerd.

Voorraad op artikelniveau verplaatsen

Via het venster Artikelen kan de voorraad van een artikel verplaatst worden. Dit doet u door, onder het tabblad Voorraad, achter de Voorraadlocaties op
de knop “Voorraad verplaatsen” te klikken.

U kunt dan de locatie van de geselecteerde voorraad wijzigen. Daarbij kunt u eventueel het aantal aanpassen als u maar een deel wenst te verplaatsen.

Voorraad verplaatsen van alle artikelen

Via het venster Artikelen kunt u de voorraden van alle artikelen in één keer verplaatsen. U geeft hiervoor de locatie op waar zich alle artikelen bevinden
die verplaatst moeten worden en de locatie waar ze naartoe verplaatst worden.

Let op! Met deze actie worden ALLE artikelen van de “Van locatie” verplaatst naar de “Naar locatie”. Dit zonder uitzonderingen.
Het verplaatsen kan ook niet meer ongedaan gemaakt worden.