Zoek binnen de handleiding:


Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
titleStarten met Equinoxe

Wanneer u Equinoxe in gebruik wenst te nemen dient u contact op te nemen met onze servicedesk zodat deze functionaliteit kosteloos geactiveerd kan worden.

Controleer voor u overgaat op Equinoxe of u beschikt over de meest recente versie van LogiVert. De meest recente versie van LogiVert is versie: 7.9.0.2 (8.8.56) 


Onder dit hoofdstuk vallen de volgende pagina's:

Children Display
depth2

...