Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Andere bestellen en betalen pagina's:

Children Display
pageBestellen en betalen

Zodra de bestelling van een domeinnaam is afgerond met een betaling, zal de domeinnaam worden geregistreerd. Je ontvangt bericht met de bevestiging van de registratie.  Uitzondering hierop zijn domeinnamen waarvoor we extra informatie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een ID bewijs.