Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het Domain Name System (DNS) is het systeem en netwerkprotocol dat op het internet gebruikt wordt om namen van computers naar numerieke adressen (IP adressen) te vertalen en omgekeerd. Hoewel dit "vertalen" genoemd wordt gaat het gewoon om opzoeken in tabellen, waarin namen aan nummers gekoppeld zijn. Domeinnamen maken gebruik van DNS en je kunt voor jouw domeinnaam zogeheten DNS records instellen. Met deze records geef je bijvoorbeeld aan waar jouw website is gehost of wie jouw mail provider is.

Deze DNS records worden opgeslagen in nameservers. Een nameserver vertaalt domeinnamen in IP adressen. Als je bijvoorbeeld domein-registreren.nl in je browser opvraagt, dan zal jouw computer bij de nameservers van je internetprovider opvragen waar domein-registreren.nl staat. Deze nameservers vragen dan bij de SIDN (de instantie die de .nl domeinnamen beheert en uitgeeft) in welke nameservers met welke verwijzing domein-registreren.nl staat. Daarna word je doorgestuurd naar de juiste webserver en wordt de website zichtbaar in je browser. Dit proces gaat razendsnel. Wanneer domein-registreren.nl in de afgelopen uren al eerder is opgevraagd door andere bezoekers, dan zal dit in het geheugen van de nameservers blijven staan (cache). Hierdoor wordt je computer dan meteen naar de juiste plek doorgestuurd. 

Zonder nameservers zal je domeinnaam niet werken. Er moeten altijd minimaal twee nameservers zijn ingesteld bij jouw domeinnaam, zodat je domeinnaam bereikbaar is. Wanneer de eerste nameserver niet werkt, kan er worden teruggevallen op de andere nameservers die zijn ingesteld.

Als jouw domeinnaam gebruikt maakt van de nameservers van Domein-Registreren, dan kan je de DNS instellingen beheren door in te loggen in je klantaccount op onze website. Je kunt daar ook de nameservers wijzigen, je zult dan de DNS instellingen moeten beheren in die nameservers via het panel van de beheerder van die nameservers.

  • No labels