Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De afkorting TTL staat voor Time To Live. Bij elk DNS record staat een TTL waarde. Met deze waarde wordt aangegeven hoe lang een DNS record in het geheugen (cache) van nameservers blijft staan ofwel hoe lang het moet worden onthouden door nameservers wereldwijd voordat het DNS record opnieuw moet worden opgevraagd. Zie ook de pagina in deze handleiding Wat is DNS en wat zijn nameservers?

De TTL waarde wordt vermeld in secondes. Veel voorkomende waardes voor de TTL zijn 3600 (1 uur), 21600 (6 uur) of 86400 (24 uur). Een wijziging van een DNS record met een TTL van 21600 betekent dat nameservers wereldwijd nog maximaal 6 uur de oude waarde van een DNS record uit hun cache kunnen gebruiken. Is de TTL 3600 dan duurt het maximaal 1 uur voordat een wijziging van een DNS record overal op internet is verwerkt.

Als de TTL waarde van DNS records laag is, dan moeten nameservers deze records vaker opvragen. Als jouw website wordt bezocht en de TTL van de DNS records van jouw domeinnaam staan laag, dan moet de internetprovider telkens opnieuw de domeinnaam opvragen. Dit zorgt voor vertraging. Bij een hogere TTL is dit niet nodig omdat de nameservers de DNS records uit hun cache kunnen halen. Hierdoor wordt jouw website sneller geladen. Een hoge TTL zorgt dus voor snelheid.

Gebruik daarom een lage TTL alleen als je snel wijzigingen door moet voeren in je DNS instellingen. Mocht je een DNS wijziging willen doorvoeren die snel op het internet zichtbaar moet zijn, dan kan je de TTL aanpassen naar een lage waarde, bijv. 300. Dit zijn 5 minuten. Als jij bijv. je website verhuist naar een andere hostingprovider dan zal je een wijziging in de DNS records moeten doorvoeren. Dan is het handig als je de TTL op 5 minuten zet omdat het dan maximaal 5 minuten duurt voordat de wijziging zichtbaar is. Let hierbij op dat je ruim van tevoren de TTL verlaagt, omdat dit ook een wijziging is. Het kan dan lang duren voordat de daadwerkelijke wijziging zichtbaar wordt op internet, afhankelijk van de oorspronkelijke TTL waarde. Het wijzigen van de TTL op het moment dat je de DNS wijziging doet, heeft daarom geen zin. Je moet de TTL ruim van tevoren al aanpassen.

Zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd op internet, adviseren wij om de TTL van de DNS records weer omhoog zetten.

Een TTL van 6 uur betekent overigens niet dat het 6 uur duurt totdat een DNS wijziging is verwerkt. Als iemand jouw website bezoekt terwijl deze bij een internetprovider staat, waar nog niet eerder iemand jouw website heeft opgevraagd, dan ziet deze bezoeker meteen de nieuwe website.

Het kan ook voorkomen dat het bij bepaalde bezoekers langer duurt totdat ze je nieuwe website zien. Dit kan te maken hebben met DNS caching in hun browser, PC of router. 


  • No labels