Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bij enkele van onze hostingpakketten (o.a. Web Plus en Web Pro) heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van subdomeinen.

Om gebruik te maken van het subdomein test.domeinnaam.nl maak je een map test aan in de map subdomains. Deze map staat op hetzelfde niveau als de HTML map. Vervolgens plaats je hier de bestanden van je subdomein.

Zorg er voor dat de DNS ook goed staat. Je kunt hiervoor een CNAME met host test of * aanmaken naar domeinnaam.nl. of @.

Als je dan met je browser naar test.domeinnaam.nl gaat zul je je nieuwe website zien.

  • No labels