Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voorheen kon u inloggen op het klantportaal via de URL https://www.domein-registreren.nl/login.
De nieuwe URL voor het klantportaal wordt: https://mijn.vdx.nl

  • No labels