Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zodra de bestelling van een domeinnaam is afgerond met een betaling, zal de domeinnaam worden geregistreerd. Je ontvangt bericht met de bevestiging van de registratie.  Uitzondering hierop zijn domeinnamen waarvoor we extra informatie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een ID bewijs.

  • No labels