Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wanneer de betaling vanaf een buitenlandse rekening overgemaakt wordt zijn de IBAN of BIC code nodig. Deze luiden als volgt:
IBAN: NL65INGB0007052496
BIC: INGBNL2A

Prezent Internet

Domein-Registreren is onderdeel van Prezent Internet. De naam van de rekeninghouder is dan ook Prezent Internet. Wij versturen onze facturen vanuit deze naam.

  • No labels