Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Het vastleggen van een bestelling heeft gevolgen voor de hoogte van de commerciële voorraad. Immers, de producten bevinden zich fysiek nog wel in uw opslagruimte, maar u kunt er niet meer vrij over beschikken omdat ze reeds zijn toegezegd aan een bepaalde klant. Een bestelling wordt pas als zodanig door het programma herkend, zodra het veld Bestelling in het venster Verkopen wordt aangevinkt. De commerciële voorraad wordt op dat moment verlaagd met het aantal stuks van de artikelen die op het tabblad Artikelen van de betreffende verkooptransactie zijn opgenomen. Zodra het veld Bestelling eenmaal is aangevinkt zal de commerciële voorraad tevens worden verlaagd met het aantal stuks van de artikelen die op een later moment op dit tabblad worden toegevoegd.

  • No labels