Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Het vastleggen van een inkoopbestelling heeft gevolgen voor de hoogte van de commerciële voorraad. Een bestelling wordt pas als zodanig door het programma herkend, zodra het veld Bestelling in het deelvenster Type aan de rechterkant van het venster Inkopen wordt aangevinkt. De commerciële voorraad wordt op dat moment verhoogd met het aantal stuks van de artikelen die op het tabblad Artikelen van de betreffende inkooptransactie zijn opgenomen. Zodra het veld Bestelling eenmaal is aangevinkt zal de commerciële voorraad tevens worden verhoogd met het aantal stuks van de artikelen die op een later moment op dit tabblad worden toegevoegd.

  • No labels