Zoek binnen de handleiding:


Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Als u al beschikt over documentatie waar al artikeldetails in staan, heeft u de mogelijkheid deze te importeren in LogiVert. Deze functie kunt u ook gebruiken om de gegevens in de applicaties te synchroniseren met externe data zoals de prijslijsten van uw leveranciers. Zo kunt u uw productinformatie eenvoudig actueel houden.

De procedure hieronder beschrijft hoe u externe gegevens importeert of bestaande gegevens synchroniseert met externe data. Het is ten zeerste aan te raden om eerst een back-up te maken van uw administratie alvorens u de volgende stappen gaat uitvoeren.

 1. In het hoofdvenster klikt u op het tabblad Extra. Vervolgens in de menugroep Im- & export klikt u op Import en selecteert u Import/update van artikelgegevens.

 2. Selecteer het type bestand dat u wilt importen en klik op Volgende.

 3. Klik op knop puntjepuntjepuntje naast het veld Importeren uit bestand: en selecteer het bestand met de gegevens die u wilt importen. Klik vervolgens op Volgende.

 4. Geef aan hoe en met welk karakter de velden in het bestand worden gescheiden. Geef ook aan met welk karakter de regels/rijen zijn gescheiden en met welke leestekens tekstvelden worden aangeduid. Klik op Volgende.

 5. In het volgende venster geeft u aan op welke regels de eerste en de laatste rij gegevens staan. Dit is om te voorkomen dat er koptitels worden ingeladen (heeft het bestand kolomkoppen dan zet u bij Eerste rij een '2'). Tevens geeft u aan wat de noteerwijze van datum, tijd en cijfers is. Klik op Volgende.

 6. Klik op de kolomkoppen en kies de corresponderende velden in LogiVert. Als er kolommen tussen zitten waarvan u de gegevens niet wilt importeren, selecteert u geen corresponderend veld. Klik op Volgende.

 7. U krijgt een overzicht te zien van de zojuist gedefinieerde verwijzingen van velden in het bronbestand naar de velden in LogiVert (de doellocatie).  Door te klikken op de pijl naast een veld in de kolom Bron kunt u wijzigingen aanbrengen in uw zojuist gemaakte selectie.
  Klik op  om het venster Expression builder te openen. Hiermee kunt u logica expressies gebruiken om velden uit het bronbestand te wijzigen of te combineren zodat die op een juiste manier in LogiVert 6 geïmporteerd kunnen worden.


  Voorbeeld 1:

  Het veld Naam in uw webwinkelomgeving wilt u laten vullen met de merknaam (Veld 2 van het bronbestand) en het typenummer (veld 3 van het bronbestand) inclusief een spatie tussen beiden. De expressie ziet er dan zo uit: Veld2 + ' ' + Veld3


  Voorbeeld 2:

  U importeert een prijslijst van uw leverancier. U verkoopt diens artikelen met een meerprijs van 10% op het bedrag waarvoor u ze inkoopt. De inkoopprijs staat in veld 5 van het bronbestand. De expressie wordt zodoende: Veld5 *1.1

  In de derde kolom geeft u aan welk van de velden de unieke link (of 'key') is tussen het bronbestand en de doellocatie. Doorgaans is dit de artikelcode. De sleutelkolom definiëren is noodzakelijk als u met deze procedure bestaande artikelen wilt verversen of wilt verwijderen (zie stap 9). Klik op Volgende.

 8. Controleer nogmaals de data voordat u daadwerkelijk het importen of bijwerken start. Klik op naast de velden Laad als en Overslaan als om door middel van logica expressies voorwaarden te stellen wanneer regels ingeladen of juist overgeslagen dienen te worden (bv. regel overslaan als veld met artikelcode leeg is). Klik op Volgende.

 9. Kiest welke actie u wilt uitvoeren. De opties Updaten, Toevoegen/Updaten en Verwijderen kunt u alleen gebruiken als u bij stap 7 van deze procedure een sleutelveld heeft aangegeven.

 10. Klik op de knop Import-/updatespecificaties… om de specificaties die u in de voorgaande stappen heeft gedaan op te slaan. Dit is handig als u bijvoorbeeld vaak van verschillende leveranciers prijslijsten importeert. U kunt dan per leverancier een importdefinitie maken. Bij het inladen van een nieuwe prijslijst hoeft u dan aan het begin van de importeerprocedure alleen de juiste definitie te selecteren. Klik op Opslaan, geef de definitie een naam en klik op Accepteren.

 11. Klik op Importeren om de importeerprocedure te starten.

Controleer nadat de importeerprocedure voltooid is, de geïmporteerde data op correctheid en volledigheid (zijn alle velden juist gevuld en zijn alle regels ingeladen?).

 • No labels